header
  หน้าหลัก | จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดราชบุรี | จังหวัดสมุทรสงคราม | ภาพถ่ายโครงการ| แผนที่โครงการ |  

 

    วัตถุประสงค์โครงการ

    ขอบเขตงานวิจัย
    ภูมิอากาศ
    คณะผู้จัดทำโครงการ
    ดาวโหลดข้อมูล
 
   
ข้อมูลสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี
 
1

ก1. ชุมชนถนนปากแพรก
ที่ตั้ง: ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ละติจูด 14° 1' 16.46 เหนือ 
ลองจิจูด 99° 31' 44.52" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------

ก2. ย่านการค้าเก่าท่าม่วง
ที่ตั้ง: ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร
ละติจูด 13° 58' 17.61" เหนือ
ลองจิจูด 99° 38' 6.66" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
3

ก3. ศาลเจ้าพ่อพระ ศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลเจ้าพี่น้ำน้อย
ที่ตั้ง: ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ละติจูด 13° 58' 2.02" เหนือ        
ลองจิจูด  99° 38' 11.89" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
4

ก4. บ้านมณีวงศ์
ที่ตั้ง: ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ละติจูด 13° 57' 38.67" เหนือ       
ลองจิจูด  99° 38' 3.20" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
5

ก5. วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
ที่ตั้ง: ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ละติจูด 13° 57' 38.67" เหนือ
ลองจิจูด  99° 38' 3.20" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
6

ก6. ย่านการค้าเก่าตลาดท่าเรือ
ที่ตั้ง: ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ละติจูด 13° 57' 24.24" เหนือ
ลองจิจูด 99° 44' 54.69" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------

Search


Search

 
Copyright 2013 by KMITL. All rights reserved.