header
  หน้าหลัก | จังหวัดกาญจนบุรี | จังหวัดราชบุรี | จังหวัดสมุทรสงคราม | ภาพถ่ายโครงการ| แผนที่โครงการ |  

 

    วัตถุประสงค์โครงการ

    ขอบเขตงานวิจัย
    ภูมิอากาศ
    คณะผู้จัดทำโครงการ
    ดาวโหลดข้อมูล
 
 
1 | 2
ข้อมูลสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
   
1

ส1. ชุมชนบางนกแขวก
ที่ตั้ง: ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ละติจูด 13° 29' 44.07" เหนือ
ลองจิจูด 99° 55' 21.60" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
1

ส2. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
ที่ตั้ง: ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ละติจูด 13° 29' 42.83 เหนือ
ลองจิจูด 99° 55' 25.52" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
3

ส3. ชุมชนบางน้อย
ที่ตั้ง: ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ละติจูด 13° 27' 46.04" เหนือ
ลองจิจูด 99° 56' 36.95" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
4

ส4. วัดบางกุ้ง
ที่ตั้ง: ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ละติจูด 13° 26' 45.56" เหนือ
ลองจิจูด 99° 56' 28.60" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
5

ส5. วัดปากน้ำ
ที่ตั้ง: ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ละติจูด 13° 26' 21.58" เหนือ
ลองจิจูด 99° 56' 38.67" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
6

ส6. วัดบางแคใหญ่
ที่ตั้ง: ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ละติจูด 13° 25' 48.18" เหนือ
ลองจิจูด 99° 56' 45.06" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
6

ส7. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
ที่ตั้ง: ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ละติจูด 13° 25' 10.20" เหนือ
ลองจิจูด 99° 57' 3.24" ตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------
 
1 | 2

Search


Search

 
Copyright 2013 by KMITL. All rights reserved.